ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 
       
 
 
 

Русские в Болгарии
Юбилеен информационен алманах на руската емиграция в България 1877-2007 г.

 

 

Презентация

Персоналии

Мемориални обекти

Хроника

 

 

„Мы не в изгнании, мы в послании”

България и Русия имат традиционни връзки в областта на религията, културата и историята.
След Освободителната руско-турска война от 1877-1878 г. Русия подпомага развитието на младата българска държава. Руският език се изучава като задължителен предмет в българските училища и университети повече от 100 години. Много български военни, граждански специалисти и духовници получават образование в Русия преди и след Освобождението.

След 1917 г. в резултат на революционните събития в Русия у нас идва вълна от руски емигранти, чиито брой в периода 1919-1956 г. надхвърля 30 хиляди души. Влиянието на тези емигранти е по-значително от други етнически групи, тъй като в голямата си част те са представители на интелектуалния елит на руското общество. Благодарение на своите професионални и духовни качества руснаците оставят добро впечатление у българите, за което свидетелстват множеството спомени на техни колеги и приятели във второто им отечество.

Не трябва да се забравя и че поради различни причини – главно политически – делото и постиженията на руските църковни и културни дейци, учени, лекари, инженери са били пренебрегвани и премълчавани, а някои от техните имена, със световна известност, са били под забрана до 1990 г. Справедливостта изисква те да бъдат изровени от пепелта на забравата.

Значителен принос в развитието на българската индустрия и стопанство след 1947 г. имат и специалистите от Съветския съюз, които работят и живеят в България.

В резултат от плодотворната дейност на руските емигранти в България – според думите на архиепископ Серафим Соболев „Вот и попали мы в хорошую сторонушку” – е останало значително културно и материално наследство, което следва да бъде издирено, описано, обработено, съхранено и представено в дигитален вид.

За тази цел в Централната библиотека на БАН се използва програмният продукт BASLIB за създаване на база данни, чийто продукт е „Русские в Болгарии. Юбилейный информационный альманах Русского зарубежья в Болгарии 1877-2007 гг.” Това издание е първият по рода си фундаментален справочник за руската емиграция в България. Той съдържа три раздела. Първият включва над 700 био-библиографски персоналии на лица, родени в Русия и живели повече от 3 години в България. Втората част на справочника е „Хроника на културната и литературната дейност на руската емиграция от 1919 до 1940 г.” В третия раздел са представени с описание и снимки над 130 паметника на руските военни чинове, загинали за свободата на България. За първи път в специализираната литература те са подредени по азбучен ред на имената на падналите офицери и подофицери. Изданието е допълнено с общ показалец на имената и географски индекс.

В бъдеще Централната библиотека на БАН ще продължи работата по актуализиране на базата данни и справочника, затова съставителите ще бъдат благодарни за всички корекции и допълнения, които може да се изпращат на адрес:


Централна библиотека на БАН
ул. „15 ноември” 1 (стая 224)
София 1040
Тел. 979-5379
Email: refer2@cl.bas.bg; refer3@cl.bas.bg