СТОЛИЦОВ Михаил Е.

Роден: Россия  
Починал: Болгария  
Биография: Машинный инженер. В Болгарии с 1920 г. Преподаватель Софийской государственной средней електротехнической школы.
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия., С., 2007, с. 46.  
Библиография: Пълно ръководство по машинно монтьорство. Парни машини, парни котли и двигатели с вътрешно горене. Ремонт на автомобили. С., 1943. 208 с.