ПЛЮЩЕВ Тодор Симеонов

Роден: 1903, Россия  
Починал: 1977, Бургас  
Биография: Капитан-кораблестроитель (1923-).
Источники:
Алексиев, Иван. Омаяни от кораби мъже. Т.2. Варна, 2006, 116-121.
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия., С., 2007, с. 44.