МЕДВЕДЕВ Феоктист В.

Роден: Россия  
Биография: Изобретатель в области минной техники (1930).
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия.,
С., 2007, с. 44.