КОЧЕНОВА Екатерина Ивановна

Роден: 29.10.1921, с.Дубровка, Всеволожски район, Ленинградска обл.  
Биография: Главный ассистент политэкономии, Софийский университет (1956-1982).
Источник:
Алманах на Софийския университет. Т.2.1939-1988. И-О. С., 1995, с. 359.  
Библиография: Състоянието на суровинната база на България и интеграцията със Съветския съюз. //Год. СУ. Кат. полит. икон., 12, 1974, 103-125.