БОНДАРЕНКО Дмитрий Александрович

Роден: Россия  
Починал: 1965, София  
Биография: Изобретатель металлобрабатывающих машин (1946).
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия., С., 2007, с. 44.