БЕЛОВСКИЙ

Роден: Россия  
Биография: Машинный инженер. Преподаватель, Средное техническое училище, Габрово (1921).
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия., С., 2007, с. 47.