ТИХАНОВА Татьяна

Роден: 1903, Новочеркаск  
Биография: Поэтесса. В Болгарии с 1920 г.
Источник:
Петкова, Галина. Татяна Тиханова и поетическата антология "Песни на изгнанието". //<http://liternet.bg/publish10/gpetkova/zhenska/tatiana.htm>.