ЯНИШЕВСКИЙ Андрей Алексеевич

Роден: 20.02.1904, Одесса  
Починал: 1994, София  
Биография: Геолог, Дирекция геологического и минного опробования, София (1939-).
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия., С., 2007, с. 45.  
Примечание: Сын Алексея Эрастовича Янишевского.