ЧЕРНЯВСКИЙ Павел Иванович

Роден: 20.06.1892, Ростов на Дону  
Починал: 1969, Волгоград  
Биография: Профессор лесоводства, Институт леса Болгарской академии наук (1951-1960).
Источник:
Алманах 50 години горскостопанска наука 1928-1978. С., 1978, 507-510.  
Библиография: 1. Постглациална история на горите във Власина планина. Београд, 1937.
2. Дяволски орех. //Природа и знание, 1951, № 7.
3. Типове гора в Добруджа. //Горско стопанство, 1953, № 1, 7-14.
4. Дървета и храсти в горите на България. С., 1959. 400 с.
5. Лесовъдска характеристика на типовете гора, установени в иглолистните гори на Югозападните Родопи. С., 1959. 78 с.