ФЕДОТОВ Александр Викторович

Роден: 06.03.1956, Новосибирск  
Биография: Профессор кореистики и тибетских исследований, Софийский университет (1985-). Проректор по международной деятельности Софийского университета (2000-2008).  
Библиография: 1. Будистки мотиви в старата корейска поезия. //Студии по кореистика, 4, 2001, 21-69.
2. Будисткият свят на шинджо. //Студии по кореистика, 4, 2001, 69-113.
3. За някои будистки мотиви в корейските хянга. //Студии по кореистика, 6, 2001, 5-36.
4. Нойон Хутагт Равджа. Из "Хартиената птица, която разяснява световния ред". //Пламък, 2001, № 11-12, с. 155.
5. Понятията "мъдрост" и "опит" в тибетския будизъм. -В: Коментар. Интерпретация. Възможности за четене. С., 2001, 5-10.
6. Превод из "Тайната история на монголите". //Пламък, 2001, № 11-12, 132-144.
7. Сакя Пандита. Из "Скъпоценните съкровищница от благозвучни речи". //Непознатия Изток. С., 2001, 503-511.
8. Тайната история на монголите. Превод от старомонголски и студия. С., 2001. 224 с.
9. Усмивката на Буда. Будистки мотиви в класическата корейска поезия. С., 2001.
10. Даоиският ескапизъм в средновековната корейска поезия.
//Фигури на автора. Юб. сб. в чест проф. Б. Биолчев. С., 2002, 126-135.
11. Добудисткий Тибет в работе Ю. Н. Рериха "Зверинный стиль у кочевников Северного Тибета". //Культура и время, 2002, № 4, 34-40.
12. Житието на Кюньо. //Религия и цивилизация, 2, 2002, 52-58.
13. Degree Programs in Korean studies. Sofia, 2002. 160 p.