ТАГАМЛИЦКИЙ Ярослав-Роман Александрович

Роден: 11.09.1917, Армавир  
Починал: 28.11.1983, София  
Биография: Профессор математики, Софийский университет (1945-1983). Член-корреспондент Болгарской академии наук (1961).
Источник:
Алманах на Софийския университет. Т.3. 1939-1988. П-Я. С., 2000, 764-767.
Български математици. С., 1987,
Енциклопедия България. Т. 6. С., 1988, 589-590.
Сто години БАН. Т. 1. С., 1969, 693-694.
Ярослав Тагамлицки - учен и учител. С., 1986. 269 с.  
Библиография: 1. Върху една задача от елементарната теория на вероятностите.
//Сп. Физ.-матем. д-во, 1946, № 1-2, 59-61.
2. Об абсолютно сходящемся интеграле Лапласа. //Доклады АН СССР, 1947, № 2, 197-200.
3. Лекции по диференциално и интегрално смятане. (С., 1950). 763 с.
4. Об одном обобщении ряда Абеля. //Доклады АН СССР, 1951, № 1, 17-20.
5. Теорема Минковского определяющих плоскостях в пространтвах Гильберта. -Доклады БАН, 1951, № 2-3, 5-8.
6. Диференциално и интегрално смятане. С., 1954. 692.
7. Един метод за изграждане на елементи на диференциалното и интегрално смятане без граничен преход. //Я. Тагамлицки-учен и учител. С., 1986, 170-221.  
Примечание: Сын А. М. Тагамлицкого и брат Г.А. Тагамлицкой.