КИНКЕЛ Иван Германов

Роден: 18.01.1883, Брянск  
Починал: 25.05.1945, София  
Биография: Профессор хозяйственной истории, Софийский университет (1921-1945) и Свободный университет в Софии (1920-1945). Председатель Болгарского научно-социологического общества (1931-1939).
Источник:
Алманах на Софийския университет. Т. 1. С., 1988, 283-285.
Алманах на Софийския университет. Т.2.1939-1988. И-О. С., 1995, 239-240.
Енциклопедия България. Т. 3. С., 1982, с. 398.  
Библиография: 1. Световната война и международното право. С., 1920. 725 с.
2. Курс по сравнителна история на стопанския строй в ново време, с кратък очерк за развоя на българското народно стопанство от времето на турското робство до световната война. С., 1925. 277 с. (Университетска библиотека № 47).
3. Стопанско-битовите (стопанско-исторически), идеологичните (научно-философски) и обществените основания на икономическите школи. С., 1938. 107 с.
4. Записки по българска стопанска история. Лекции. С., 1939. 159 с.
5. Социология и биология. //Год. СУ. Юрид. фак., 35, 1940, 1-172.
6. Социологията в осветлението на един философ или научните недуразумения на г-н проф. Михалчев. С., 1940. 40 с.
7. Учението на Томас Малтус и неговото значение за разбирането на съвременните световни събития. //Сп. Бълг. икон. д-во, 1941, № 2, 91-108.
7. Основните принципи и факторите на стопанското развитие. С., 1942. 103 с.
8. Природните фактори и стопанско-културния живот на народите.
//Год. СУ. Юрид. фак., 37, 1942, 1-120.
8. История на политическата икономия. Ч. 1-2. С., 1943. 409 с.
9. Курс по сравнителна история на стопанския строй в ново време. С., 1947. 220 с.
10. Курс по българска стопанска история. (С., 1949). 100 с.