ЗАВЬЯЛОВ Всеволод Василиевич

Роден: 29.02.1895, Дерпт (Дорпат), Россия /сег. Тарту, Эстония/  
Починал: 1965, София  
Биография: Ассистент физоилогии и химии, Софийский университет (1922-1932) и доцент физиологии, Высший медицинский институт, Пловдив (1947-1951).
Источник:
Алманах на Софийския университет. Т. 1. С., 1988, 199-200.
Био-библиографски указател на научните трудове на сътрудниците от института /Висш медицински институт в Пловдив/ 1945-1970. Пловдив, 1971, с. 191.  
Библиография: 1. Опити върху Plexus cardiacus posterior sinister. //Мед. сп., 5, 1921,
№ 10, 1-10.
2. Микрометодика Pinkussen'а. Берлин, 1924. 136 с.
3. Към теорията на функционалните разстройства на сърдечната дейност. //Год. СУ. Мед. фак., 4, 1924-1925, 1925, 393-557.
4. Към въпроса за декоординацията на функциите на сърцето. //Год. СУ. Мед. фак., 7, 1927-1928, 1928, 1-58.
5. Топографическа капилароскопия. //Год. Мед. фак. - Пловдив, 5, 1949-1950, 1951, 192-198.
6. Хормонално и неврално оформяне на пола. //Природа, 1952, № 2,
28-36.  
Примечание: Сын Василия Васильевича Завьялова.