БЕЛЬМЕР Юрий Федорович

Роден: 1910, Москва.  
Починал: Пловдив  
Биография: Старший ассистент, Высший медицинский институт, Пловдив (1950-1956).
Источник:
Био-библиографски указател на научните трудове на сътрудниците от института /Висш медицински в Пловдив/ 1945-1970. Пловдив, 1971, с. 72.  
Библиография: 1. Проучване върху протеусната инфекция при урологично болни.
//Хирургия, 1952, № 9, 515-522.
2. Протеусната инфекция при урологични заболявания. //Год. Мед. акад. - Пловдив, 6, 1951-1952, 1953, 385-401.
3. Към въпроса за клиничната картина при емболия на крайниците.
-Хирургия, 1954, № 5, 290-294.
4. Етиопатогеничното хирургично учение на торпидните инфекции с различна локализация в светлината на учението на И. П. Павлов.
-Хирургия, 1958, № 1, 23-27; № 2, 114-123; № 3, 207-215.  
Примечание: Сын проф. Ф.И.Бельмера.