ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

       
 

Проект „Русский мир”

 

 

Темата се разработва в Централна библиотека на БАН от 2006 г. Ръководител е ст. н. с. д-р Динчо Кръстев, а изпълнители са н. с. Даниела Атанасова и ст. н. с. д-р Никола Казански.

През 2008 г. проектът печели конкурс за финансиране от фонд „Русский мир” в резултат на което издава информационния алманах „Русские в Болгарии 1877-2007 гг.” (Пловдив, 2010. 435 с.).

Базата данни обхваща биографска и библиографска информация, архивни документи, описание на паметници и фотовидео материали, свързани с дейността на руската емиграция в България.

Предвижда се изготвянето и издаването на фундаментална енциклопедия „Русский мир Болгарии”, която да отрази всички изследвания по тази актуална тема, станали възможни едва след 1990 г.
 

 

Руские в Болгарии

   

Във връзка с темата е и изданието „Русское зарубежье в Болгарии: история и современность” (София, 2009. 318 с.)


Русское зарубежье в Болгарии